Komitet wyborczy PIS , jako pierwszy zgłosił pełną listę kandydatów na radnych w mieście Słupsk oraz najlepszego  kandydata na prezydenta Słupska. Robert Kujawski będzie walczył o poparcie pod hasłem "Słuchać mieszkańców, służyć miastu".

Priorytetami naszego programu wyborczego jest rozwój miasta. Ale rozwój miasta będzie możliwy jeżeli zrobimy porządek z finansami miejskimi czyli zrobić audyt finansów, a potem będziemy po kolei naprawiali w mieście to co jest do zrobienia. Musimy poprawić kwestie infrastrukturalne, musimy zająć się budownictwem socjalnym, zająć się wykorzystaniem tych zasobów i potencjałów, które w mieście tkwią, a jest ich naprawdę dużo.Chcielibyśmy do Rady Miejskiej wprowadzić ośmiu radnych - powiedział Robert Kujawski

Zapowiedział, że już wkrótce komitet wyborczy PiS przedstawi swój program i wszystkich kandydatów na radnych. Jako prezydent Kujawski chce uporządkować sprawy finansowe w mieście. Ma także 10 punktów preferencyjnych, które także wkrótce ujawni. Na pierwszych miejscach  zostaną dotychczasowi radni: Robert Kujawski (okręg nr 1 - osiedle Niepodległości), Tadeusz Bobrowski (okręg nr 2 - Zatorze), Wojciech Lewenstam (okręg nr 3 - centrum miasta), Ryszard Kruk (okręg nr 4 - osiedle Akademickie).